Ett inlägg per år

Man brukar säga att det krävs väldigt mycket av bloggare, för att de skall betraktas som aktiva och intressanta. Alltså motsatsen till denna.

Statlig språkvård

Pressträffar kan vara underhållande ibland, med tanke på att man någonstans vet att de som talar oftast inte är mer än bara människor. Människor som antagligen, även använder sig av sociala medier såsom Facebook.

Med den vetskapen är det nog tur att språket som används vid pressträffarna inte är det språk, som tillämpas på Facebook eller Twitter. Detta för mig till en annan viktig fråga: Hur skulle pressträffarna och alla regeringsmöten sett ut, om alternativet hade använts i stället?

En vanlig arbetsdag i riksdagshuset
En vanlig arbetsdag i riksdagshuset

Det är nog inte helt ovanligt att cynismen, efter några år på exempelvis Facebook, stärks. I fel kretsar finner man nog att den språkvård man fortfarande värnar om här, kanske egentligen bara är en lustig liten fasad. Skillnaden nu, jämfört mot förr, är att vi numera – genom våra sociala medier – kan se in på varandras bakgårdar och få det bekräftat.

The ability to show progress bar of chmod/chown with pipe viewer (pv)

There’s a lots of information of how to use pv together with ”dialog” as a progress indicator for a lots of different projects. For example, even pv shows an example on how to show a progress bar for taring and gzipping a file archive. But there are almost no documents that describes a similar thing for a simple chown/chmod process. Probably, in normal cases, this is not being done since such process is fast enough to not needing it. But for larger directory structures it sometimes is nices with a progress bar, rather than the verbose output of the process.

So here’s how to do it!

   #!/bin/sh
   directory="/home/myLargeHome"
   permissions="myuser:mygroup"
   # Run chown in verbose mode, but redirect the verbosity somewhere else, while pv counts the progress.
   # pv runs in line-mode instead of byte mode.
   chown -Rv $permissions $dir | \
   pv -f -c -n -l -s $(find |wc -l) 2>&1 >/dev/null | \
   dialog --gauge 'Taking ownership of $directory' 7 70 0

Adding for example ”-i 0.1” to pv will make dialog update the view more often, but it might affect the performance of the process.

The ”Yeah right, you idiot”-look.

”Efter att de där irriterande beständiga ryktena, som aldrig riktigt ville försvinna, började dyka upp började jag automatiskt dumförklara folk. Och jag gjorde det, med all den önskvärda tydlighet, som jag någonsin kunnat frambringa.”

The "Yeah right, you idiot"-look.
The ”Yeah right, you idiot”-look.